”Resultatet ska alltid i längden vara ökade intäkter och/eller sänkta kostnader.”

Kontakt

Vill du veta mer om oss eller få mer information om våra produkter och tjänster? Kontakta oss gärna med nedanstående kontaktuppgifter.

webb_8

Effekt SPU AB

Huvudkontor Stockholm
Kista Science Tower, 21 trappor
164 51 Kista

Telefon: 08-564 84 200
Fax: 08-564 84 220

E-post:
info@effekt.se

E-post till personal:
förnamn.efternamn@effekt.se

Support

Telefon: 08-564 84 210

E-post:
support@effekt.se