Hur du bäst använder Artikelns leverantörskatalog

Hur du bäst använder Artikelns leverantörskatalog

Ett av de mest användbara verktyg i Microsoft Dynamics NAV för att hålla artikelregistret rent och välorganiserad är tabellen Artikelns leverantörskatalog. Det är en dynamisk tabell som gör det möjligt för användare att registrera sina leverantörers egna artikelnummer och koppla dem till företagets interna artikelnummer.

Tyvärr är detta ett verktyg som ofta inte nyttjas särskilt mycket i Dynamics NAV. Verktyget är inte bara är mycket praktiskt, men också mycket lätt att använda. Några av verktygets fördelar:

  • Minska dataduplicering, och därigenom bevara artikellistan till endast interna artikelnummer
  • Länka flera leverantörers artikelnummer till ditt egna interna artikelnummer
  • Utse standardleverantörer till specifika artiklar så att de är föreslagna vid automatiska inköpsförslag
  • Möjlighet att mata in antingen den interna artikelnummer eller leverantörens artikelnummer när du fyller i en inköpsorder

Exempel på hur man kan använda funktionen

Artikelns leverantörskatalog

Från artikelkortet eller artikellistan, klicka på åtgärden Leverantörer så öppna tabellen Artikelns leverantörskatalog. I denna tabell anger du Leverantörsnummer, Leverantörens artikelnummer och Ledtidsberäkning. Se i exemplet nedan där jag lagt in två olika leverantörer med olika artikelnummer kopplat till samma interna artikelnummer.

Från formuläret kan du också snabbt komma till aktuellt inköpspris för leverantören eller se definierade rabattsatser gällande artikeln för den aktuella leverantören. Du gör det genom att välja åtgärderna Inköpspriser respektive Inköpsradrabatter i verktygsfältet.

Tvärreferenstabellen
Data sparas inte bara i tabellen Artikelns Leverantörskatalog utan kopieras automatiskt över till tabellen Tvärreferenser. Du kan använda de både tabellerna i princip likadant men skillnaden är att i Tvärreferenstabellen (som har flera användningsområden som exempelvis streckkoder och enheter) så behöver du ange referenstypen Leverantör på varje rad. Du behöver alltså inte registrera informationen på två ställen utan den kopieras automatiskt över mellan de olika tabellerna.

Leverantörens artikelkatalog
För att öppna tabellen Leverantörens artikelkatalog till leverantörskortet eller listan med leverantörer, och klickar på knappen Artiklar i verktygsfältet. I denna tabell visas samma information som i tabellen Artikelns leverntörskatalog med den skillnad att utgångspunkten nu är vilka artiklar som kommer från den aktuella leverantören. Som du kan se nedan, delar alla tre tabeller samma information.

Bearbetning av inköpsorder

En annan viktig funktion för att lagra leverantörernas artikelnummer, är att det är nu tillgänglig som en snabbreferens vid behandling av beställningar. När leverantören vill att du anger deras artikelnummer vid beställningar kan du enkelt få till en översättning mellan företagets interna artikelnummer och leverantörens artikelnummer när du skickar beställningen.

Detta görs enkelt på inköpsordern med hjälp av tvärreferensnummer på orderraden. Om fältet inte visas plockas du enkelt fram det med funktionen Välj kolumner….

Du kan nu ange antingen ditt företags interna artikelnummer eller leverantörens artikelnumret vid registrering av order. Som du kan se nedan, kan jag enkelt få tillgång till leverantörens artikellista när du anger rader.

Att underhålla och bevara artikellistan kräver ett disciplinerat tillvägagångssätt. Funktionen Leverantörens artikelkatalog är bara en av många lättanvända funktioner som finns i NAV, men en som ofta förbises. Att införa den rutin där listan Leverantörens artikelnummer uppdateras kommer inte bara att hjälpa till att hålla artikellistan ren, det kommer också att göra det lättare att arbeta med inköpsorder.

Dela denna artikel

Om Effekt

Vi arbetar som experter på affärstödjande IT. Genom effektiv användning av Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidigare Dynamics NAV) och Bizzjoiner kundportal skapar vi moderna affärslösningar som har dina kunder i fokus. Sedan starten 1997 har vi genomfört över tusen projekt tillsammans med fler än 100 kunder.

Vill du veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en människa och används för att hindra spam.