Varför du ska utnyttja affärssystemet i hela koncernen

Företagsgrupper som ingår i samma koncern har en riktigt bra möjlighet att få samordningseffekter genom att nyttja ett gemensamt affärssystem. I Dynamics 365 Business Central finns en hel del funktioner som inte bara fördelar kostnader på flera företag utan även effektiviserar det dagliga arbetet för användarna i koncernen.

Kunskapsutbyte och delade resurser

Genom att ha samma affärssystem i koncernens olika företag skapas förbättrade möjligheter att sprida kunskap om systemet och dess användning. Även om företagen inte har exakt samma verksamhet, och därigenom inte använder samma funktioner i systemets moduler, så finns det i princip alltid viss funktionalitet som alltid används på samma sätt.

Vid exempelvis sjukdom eller semestrar kan därigenom personer som tillhör olika företag täcka upp för varandra. De kan även utbyta erfarenheter kring vad som är bästa sättet att utföra uppgifter.

Delade anpassningar

Anpassningar i affärssystemet kan dels vara företagsspecifika som endast löser riktigt kundunika affärsprocesser. Anpassningar kan även vara av mer generell karaktär så som exempelvis integrationer mot andra system och lösningar. I de fall företagen i koncernen delar andra system eller har behov av skräddarsydda affärsprocesser kan dessa delas av företagen. Kostnaden för utveckling och underhåll av dessa anpassningar kan då delas.

Samtidigt kan gemensamma rutiner för exempelvis integrationer mot andra system innebära att organisationen sparar mycket tid då utformning och underhåll av dessa likställs.

Enhetlig behörighetsstruktur

I affärssystemet bör en genomarbetad behörighetsstruktur sättas upp som bestämmer vem som har tillgång till viss information och vem som får utföra vissa åtgärder. Behörighetsstrukturen sätts upp i form av roller och behörighetsgrupper vilka tilldelas till enskilda individer.

Genom att ha en delad installation av affärssystemet kan du effektivisera tilldelningen av behörigheter genom att låta en användare få en roll i ett företag och en annan roll i ett annat.

Läs mer om hur du säkrar upp affärssystemet ->

Delade licenser och driftskostnader

Licensmodellen för Business Central ger dig tillgång att fritt skapa flera företag i samma installation. Användarna får tillgång till dessa företag beroende av deras tilldelade behörigheter. Driftskostnaderna för systemet i form av licenser, serverutnyttjande, underhållsarbeten etc. delas. Även om kostnaden för systemet kan vara hög för ett företag, så blir det utslaget på de olika företagen enklare att hantera.

Konsolidering

I Business Central finns möjligheter att konsolidera redovisningen från flera olika dotterbolag till ett konsoliderat företag. I detta kan du sedan använda alla de funktioner och rapporter som baseras på redovisningen fast då på koncernens gemensamma information.

I uppsättningen har du stöd för att skapa kopplingar mellan både konton och dimensionsvärden. På så sätt kan du skapa en konsoliderad redovisning trots att du inte har samma kontoplan i de olika företagen. De olika företagen kan även ha olika valutor och till och med ha delvis ägande.

Korrekt uppsatt hanterar du med konsolideringen även elimineringar, interna motpartskoder och rutiner för interna avstämningar.

Läs mer om funktionen konsolidering ->

Koncerninterna bokningar

Har du mycket transaktioner mellan de olika företagen kan du nyttja rutiner för koncern interna bokningar. Detta kan användas för att överföra order och fakturor mellan de olika företagen. Du kan även använda koncerninterna bokningar för att sprida bokföringsorder mellan företagen. Detta kan exempelvis vara intressant i de fall du vill allokera kostnader.

Läs mer om funktionen koncerninterna bokningar ->

Central administration

I grunden är systemet utformat så att alla parametrar och register är separerade per företag. Effekt har därför tagit fram modulen Central administration som möjliggör att du skapar en eller flera grupper av företag som ska ha gemensamma register. I det fall koncernen har många företag med likande krav och uppsättningar ger funktionen Central administration möjligheten att spara ytterligare tid och skapa ännu större samordningseffekter.

Dela denna artikel

Om Effekt

Vi arbetar som experter på affärstödjande IT. Genom effektiv användning av Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidigare Dynamics NAV) och Bizzjoiner kundportal skapar vi moderna affärslösningar som har dina kunder i fokus. Sedan starten 1997 har vi genomfört över tusen projekt tillsammans med fler än 100 kunder.

Vill du veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en människa och används för att hindra spam.