Kortkommandon för dig som kör D365 Business Central på Mac

Kortkommandon för dig som kör D365 BC på Mac

Översikt

Dynamics 365 Business Central används utan specifik klient, endast en webbläsare behövs för att användaren ska kunna utföra alla aktiviteter i affärssystemet. Det innebär att det går exakt lika bra att använda Business Central om du använder Windows eller Mac. För att du som användare ska ha möjlighet att jobba så effektivt som möjligt finns kortkommandon som innebär att du inte behöver använda musen.
Kortkommandona förbättrar tillgängligheten och kan göra det enklare och mer effektivt att navigera till olika områden och element på en sida.
De flesta av dessa genvägar är desamma oavsett om operativsystemet är Windows- eller macOS. Nedan beskrivs de kommandon som avser macOS. För fullständig listning se originaldokumentet.

Allmänna kortkommandon

I följande tabell beskrivs kortkommandon för navigering och åtkomst till olika delar av en sida, till exempel åtgärder, listrutor, sökningar och mycket mer. Mer information om kortkommandon för att hantera poster när de visas i en lista finns i nästa avsnitt.

Kortkommando  Effekt
Alt+nedpilÖppna en listruta eller leta upp ett värde för ett fält.
Alt+HögerpilSe de transaktioner som resulterade i ett beräknat värde i ett fält.
Alt+F2Visa och dölj rutan Faktabox
Ctrl+Alt+QÖppna rutan Berätta vad du vill göra som hjälper dig att söka efter en sida, en rapport, en åtgärd på den aktuella sidan eller en artikel i dokumentationen.
Alt+TÖppna sidan Mina inställningar.
Alt+UppilVisa knappbeskrivning för ett fält eller en kolumnrubrik i en tabell. Om det finns valideringsfel för fältet, trycker du på ”Alt + Uppil” för att visa innehålla valideringsfelet. Tryck på ”Esc” eller ”Alt + Uppil” för att stänga knappbeskrivningen.
Ctrl+Alt+F1Öppna och stäng sidinspektionsrutan. Sidinspektionsrutan visar information om sidan, t.ex. dess källtabell, fält, filter, tillägg och annat.
Ctrl+CKopiera värdet i fältet. Om fältet är i fokus och du inte har valt någon text i fältet, kommer hela värdet att kopieras. Om du har markerat en text i fältet, kopieras endast den markerade texten.
Ctrl+F1Öppna Business Central-hjälpen för sidan.
Ctrl+F5Läs Business Central-programmet på nytt.
Detta är ungefär som att markera uppdatera/läsa in på nytt i webbläsaren.
F5Uppdatera informationen på den aktuella sidan.
Använd detta för att se till att informationen på sidan har uppdaterats med ändringarna som andra har gjort medan du arbetar.
Ctrl+F12Växla mellan breda och smala vyn.
Skriv inAktivera eller nå elementet eller kontrollen som är i fokus.
EscStäng den aktuella sidan eller listan.
TabbFlytta fokus till nästa kontroll eller element på en sida, till exempel åtgärder, knappar, fält eller listrubriker.
Shift+TabbFlytta fokus till föregående kontroll eller element på en sida, till exempel åtgärder, knappar, fält eller listrubriker.

Kortkommandon i listor

I följande tabell beskrivs de kortkommandon som du kan använda i en listsida.

Allmänt

Kortkommando  Effekt
Alt+F7Sortera markerad kolumn i stigande eller fallande ordning.
Shift+F10Öppna en meny med alternativ som är tillgängliga för den markerade raden.
Alt+NÖppna en sida för att skapa en ny post. På samma sätt som om du markerar åtgärden nytt.

Navigera mellan rader och kolumner

Kortkommando  Effekt
Fn+Ctrl+vänsterpilMarkera den första raden i listan. Fokus är kvar i samma kolumn.
Fn+Ctrl+högerpilMarkera den sista raden i listan. Fokus är kvar i samma kolumn.
Fn+vänsterpilFlytta till första fältet i raden.
Fn+högerpilFlytta till det sista fältet i raden.
Skriv inÖppna posten som är associerad med fältet.
Endast relevant om en sida med kort associerad med posten.
Ctrl+EnterFlytta fokus till nästa element utanför listan.
NedpilFlytta till fältet i raden nedanför i samma kolumn.
UppilFlytta till fältet i raden ovanför i samma kolumn
HögerpilI en skrivskyddad lista, flytta till samma rad till höger i samma fält.
VänsterpilI en skrivskyddad lista, flytta till samma rad till vänster i föregående fält.
Fn+uppåtpilRulla för att visa uppsättningen med rader ovanför den aktuella raden i vyn.
Fn+nedpilRulla för att visa uppsättningen med rader nedanför den aktuella raden i vyn.
TabbI en redigerbar lista, flytta till samma rad till höger i samma fält.
Shift+TabbI en redigerbar lista, flytta till samma rad till vänster i föregående fält.

Välja kopiera och klistra in

Kortkommando  Effekt
Cmd + klickaUtöka radmarkeringen så att den rad som du klickar på inkluderas. Ej tillämpbart.
Shift+klickaUtöka radmarkeringen så att den rad som du klickar på och samtliga där emellan inkluderas.
Du kan använda detta när du har använt Ctrl + uppåtpil eller Ctrl + uppåtpil/nedpil för att utöka ditt val.
Ctrl+Cmd+uppilFlytta fokus till raden ovanför och behåll den aktuella raden som har valts.
Ctrl+Cmd+nedpilFlytta fokus till raden nedanför och behåll den aktuella raden som har valts.
Ctrl + Cmd + blankstegUtöka radmarkeringen så att den markerade raden inkluderas. Du kan använda detta när du har använt Ctrl + uppåtpil eller Ctrl + nedpil för att utöka ditt val.
Ctrl+AMarkera alla rader.
Shift+UppilUtöka radmarkeringen så att raden ovan inkluderas.
Shift+nedpilUtöka radmarkeringen så att raden nedan inkluderas.
Shift+Fn+uppilUtöka radmarkeringen så att samtliga rader som visas ovanför den aktuella radmarkeringen inkluderas.
Shift+Fn+nedpilUtöka radmarkeringen så att samtliga synliga rader nedanför den aktuella radmarkeringen inkluderas.
Cmd+CKopiera de markerade raderna till Urklipp.
Cmd+VKlistra in de markerade raderna från Urklipp till den aktuella sidan eller ett externt dokument såsom Microsoft Excel eller Outlook e-post.
Du kan bara göra detta i redigerbara listor.
F8Kopiera fältet i samma kolumn i raden ovanför och klistra in den i den aktuella raden.
Du kan bara göra detta i redigerbara listor. Med detta kortkommando följt av en flik kan du snabbt kan fylla i fält i radposter som du vill ska ha samma värde som raden ovan.

Söka och filtrera listor

Kortkommando  Effekt
F3Växlar sökrutan. Aktivera sökrutan så att du kan börja skriva söktexten. Om sökrutan redan är aktiverad, återgår F3 till listan utan att radera söktexten.
Shift+F3Öppna och stäng filterrutan. Om filterrutan inte är öppen kan du öppna den med Shift + F3 och visar åtgärden + Filter enligt Filtrera lista efter, vilket gör att du bara behöver trycka på RETUR för att börja lägga till ett fältfilter. Om filterrutan redan är öppen stängs den med Shift + F3 men rensar inte alla filter som du har lagt till.
Ctrl+Shift+F3Öppna och stäng filterrutan. Om filterrutan inte är öppen kan du öppna den med Ctrl + Shift + F3 och visar åtgärden + Filter enligt Filtrera summa efter, vilket gör att du bara behöver trycka på RETUR för att börja lägga till ett summeringsfilter. Om filterrutan redan är öppen stängs den med Ctrl + Shift + F3 men rensar inte alla filter som du har lagt till.
Alt+F3Aktivera/inaktivera filtreringen till det valda värdet. Använder ett kolumnfilter på det markerade filtervärdet i listan. Detta är detsamma som att välja filtrera på det här värdet från en kolumnrubrik. Den öppnar filterrutan, ställer in filter till det valda värdet när fokus är på en cell i listan. Om kolumnen redan är filtrerad rensar Alt + F3 filtret på den kolumnen.
Shift+Alt+F3Öppna filterfönstret och lägg till ett filter för den markerade kolumnen i listan. Fokus är på det nya filterfältet som börjar skriva filterkriterierna direkt.
Detta innebär att välja Filter från kolumnrubriken.
Om det redan finns ett filter i fältet, läggs ett nytt filter till.
Ctrl+Shift+Alt+F3Återställ filter. Detta är detsamma som att välja Återställ filter i filterrutan och kopplar det till fält och totala filter.
Filter återgår till standardfilter för den aktuella vyn. Om den aktuella vyn är alla motsvarar detta att återvända till en ofiltrerad vy med alla poster.
Ctrl+EnterVäxla fokus från den filterrutan tillbaka till listan.

Kortkommandon i kort och dokument

Följande kortkommandon kan användas för kortsidorna (t.ex. kund) och dokumentsidor (t.ex. försäljningsorder) för att visa och ändra poster.

Kortkommando  Effekt
Alt+F6Komprimera och expandera den aktuella snabbfliken.
Alt+NÖppna en sida för att skapa en ny post. På samma sätt som om du markerar åtgärden nytt.
Alt+Shift+NStäng den aktuella kortsidan och skapa ett nytt företag. samma som att välja bakåtpilen och sedan åtgärden nytt.
Ctrl+NedpilÖppna nästa post för en enhet.
Ctrl+UppilÖppna föregående post för en enhet.
Ctrl+Shift+F12Maximera radartiklar i ett dokument, t.ex. en försäljningsorder eller faktura. Andra delar av sidan är dolda och radartikeldelen utökas till hela arbetsytan. Tryck på knapparna igen för att återgå till normal visning.
F6Flytta till nästa snabbflik eller del (underordnad sida).
Shift+F6Flytta till föregående snabbflik eller del (underordnad sida).

Kortkommandon för snabbinmatning för fält

Följande kortkommandon gäller funktionen snabbinmatning på kort, dokument och listsidor. På listor kan inte genvägar användas när listan är i panelvyn. Mer information om snabbinmatnings finns i påskynda datainmatning med snabbinmatning.

Kortkommando  Effekt
Skriv inBekräfta värdet i nuvarande fält och gå till nästa snabbinmatningsfält.
Shift+EnterBekräfta värdet i nuvarande fält och gå till föregående snabbinmatningsfält.
Ctrl+Shift+EnterBekräfta värdet i nuvarande kolumn och gå till nästa snabbinmatningsfält utanför listan.
Detta kortkommando gäller för inbäddade listor på en sida, till exempel radartiklar på en försäljningsorder. På så sätt kan du snabbt komma ut ur listan och fortsätta skriva in data i övriga fält på sidan.

Kortkommandon i kalkylark

Följande kortkommandon finns endast på kalkylarksidor, t.ex. artikeljournaler.

Kortkommando  Effekt
Ctrl+raderaTa bort en radartikel.

Kortkommandon i kalendern (datumväljare)

När ett datumfält konfigureras kan du ange datumet manuellt eller öppna en kalender (datumväljare) där du kan välja önskat datum. I följande tabell beskrivs kortkommandon för kalendern.

Kortkommando  Effekt
Cmd+VänsterpilFlytta till föregående dag.
Cmd+HögerpilFlytta till nästa dag
Cmd+uppilFlytta till föregående vecka, samma dag i veckan.
Cmd+nedpilFlytta till nästa vecka, samma dag i veckan.
EnterVälj fokuserat datum.
EscStäng kalendern utan markering, behåll aktuellt datum.
Page DownFlytta till nästa månad
Page UpFlytta till föregående månad

Kortkommandon i Förhandsgranska rapport

Kortkommando  Effekt
NedpilRulla nedåt på sidan.
UppilRulla uppåt på sidan.
VänsterpilRulla åt vänster när sidan zoomas in så att den inte visas helt och hållet.
HögerpilRulla åt höger när sidan zoomas in så att den inte visas helt och hållet.
Fn+NedpilGå till nästa sida i rapporten.
Fn+uppåtpilGå till föregående sida i rapporten.

Dela denna artikel

Om Effekt

Vi arbetar som experter på affärstödjande IT. Genom effektiv användning av Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidigare Dynamics NAV) och Bizzjoiner kundportal skapar vi moderna affärslösningar som har dina kunder i fokus. Sedan starten 1997 har vi genomfört över tusen projekt tillsammans med fler än 100 kunder.

Vill du veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en människa och används för att hindra spam.