Vad är Dynamics 365 Business Central?

Vad är Dynamics 365 Business Central?

Microsoft Dynamics NAV (fd Navsion) byter namn till Dynamics 365 Business Central. Denna artikel reder ut vad det innebär, vilka förändringar detta innebär samt vad det innebär för dig som kund.

I våras släppte Microsoft produkten Dynamics 365 Business Central. Denna produkt gick först under kodnamnet Dynamics 365 Tenerife och sedan det lite längre namnet "Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Business Edition". Vad innebär detta? är det bara ett nytt namn på produkten eller finns det andra nyheter kopplade till det nya namnet?

Dynamics 365 Business Central är placerad som Microsofts moln-ERP-lösning för medelstora företag. Alltså samma positionering som Microsoft Dynamics NAV. Vad är skillnaden mellan Dynamics 365 Business Central och Dynamics NAV?

Molnbaserad Saas lösning

Microsoft antagit en "moln-först" strategi, utifrån framgången med Office 365. Det innebär att Dynamics 365 Business Central levereras enbart som en SaaS (Software as a Service) -lösning, hostad i molnet på Microsofts Azure-plattform.

Dynamics 365 Business Central är en moln-först-lösning, men det kommer inte att förbli en lösning som bara finns som molnversion. Under hösten har Microsoft sagt att det kommer att vara tillgängligt för on-premises också. En lösning, två installationsalternativ. Den lokala versionen har Microsoft aviserat att kallas Dynamics 365 Business Central, On-Premise.

Versioner och licensering

Dynamics 365 Business Central finns i två utgåvor: Essentials and Premium. Funktionaliteten Essentials motsvarar den fullständiga funktionaliteten i Dynamics NAV med undantag från avancerade funktioner för tillverkning och service. Dessa mer avancerade funktioner kräver Premium versionen av Business Central.

Produkten är licenseras per användare, med fullständiga användare samt team-användare som endast har begränsad åtkomst att ändra information i systemet.

Vilka ingår i Business Central

Allt. Allt ingår i Business Central vad avser serverkapacitet och lagring. Priset är per användare och det finns ingen begränsning i antal transaktioner eller mängden data som lagras. Vidare finns mängder av kopplingar till övriga Microsoft produkter och möjlighet till gemensam användarhantering som i Office 365 etc. Även koppling till Power BI ingår vilket gör att det enkelt går att skapa interaktiva rapporter och dashboards vilka kan visas upp separat, integrerat i Business Central eller inbäddade i andra produkter så som kundportalen Bizzjoiner.

Möjlighet till tillägg och anpassningar

Dynamics NAVs styrka har alltid varit att produkten enkelt kan utökas och anpassas utifrån kundernas behov. Varje enskild funktion i Dynamics NAV har varit möjlig att anpassa genom att ändra direkt i motsvarande kodobjekt eller genom att lägga till nya kodobjekt till lösningen. Dessa anpassningar har samtidigt varit ett gissel då uppgraderingar till senare versionen komplicerats på grund av att dessa anpassningar då varit tvungna att hanteras.

I och med Business Central införs en ny metod för att utöka lösningen, nämligen genom en teknik som benämns som Extensions (tillägg). Dessa Extensions innebär att ny funktionalitet kan läggas till utan att påverka grundapplikationen och att grundapplikationen kan uppdateras utan att tilläggen behöver göras om. Genom detta blir det betydligt enklare för företag att utöka sin lösning med komponenter som exempelvis standardiserade integrationer, bransch-specifika moduler etc. Även kundunika anpassningar kan skapas i form av Extensions som då enkelt kan följa med i takt med automatiska uppgraderingar av produkten.

"Gamla" Dynamics NAV som molntjänst

Effekt har sedan lång tid erbjudit Dynamics NAV om en molntjänst där drift av server och liknande har ingått i en prenumeration. Skillnaden med Business Central är att motsvarande funktionalitet nu blir allmänt tillgänglig och kunden kan välja att köpa direkt från Microsoft eller via en partner som hjälper kunden med kundunika anpassningar, utbildning och support.

Är Business Central rätt för dig

Både Dynamics 365 Business Central och Dynamics NAV är riktade till medelstora företag. De innehåller samma avancerade funktionalitet och gränssnittet är mycket likt i de olika produkterna (framförallt om användaren nyttjar Dynamics NAV med hjälp av en webbläsare).

När Business Central körs som en SaaS-lösning finns vissa begränsningar i form av vilka anpassningar som kan göras och kan vara svårare att integrera med lokalt installerade system.

Dynamics NAV på en lokal server, å andra sidan, innebär mera administration i och på det stora hela en högre TCO. Har företaget komplexa behov där serverrelaterad anpassning krävs, eller finns legala krav på att köra data i egna lokaler är Dynamics NAV (eller senare Dynamics 365 Business Central on-premise alternativet som gäller.

Business Central är här för att stanna och uppgradering av Dynamics NAV innebär en uppgradering till Business Central, men eller utan att köras som Saas-lösning. Kontakta oss gärna om du undrar vad som är rätt lösning för dig och ditt företag.

Dela denna artikel

Om Effekt

Vi arbetar som experter på affärstödjande IT. Genom effektiv användning av Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidigare Dynamics NAV) och Bizzjoiner kundportal skapar vi moderna affärslösningar som har dina kunder i fokus. Sedan starten 1997 har vi genomfört över tusen projekt tillsammans med fler än 100 kunder.

Vill du veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en människa och används för att hindra spam.