KUNDLOJALITET - produkt av upplevd kundnytta.

Kundlojalitet en produkt av upplevd kundnytta

Alla vill vi ha lojala kunder som återkommer och köper våra varor och tjänster. Detta är extra viktigt i B2B där kostnaden för att vinna en ny kund ofta är mycket hög.

Vad skapar då lojala kunder? Det kan absolut vara sådant som kommer av traditionella lojalitetsprogram med bonusnivåer och mängdrabatter. Det är också klart att kvaliteten på varan eller tjänsten påverkar om kunden känner förtroende för dig och återkommer.