4 sätt att förenkla registreringsarbetet

Att minimera tiden för att registrera information är något som verkligen kan spara tid för dig som användare av affärssystemet. I Dynamics NAV finns många olika funktioner för att spara tiden det tar att registrera information, här följer tips på funktioner och information om hur du använder dessa.
Vill du spara upp till 20 MEUR? Vad innebär EU:s nya dataskyddsförordning GDPR för dig som jobbar inom B2B?

Vill du spara upp till 20 000 000 EUR?

EU´s nya dataskyddsförordning, GDPR, kommer att innebära helt nya förutsättningar för företag som på något sätt hanterar persondata. Då regelverket även innefattar bestämda nivåer för böter där straff kan utdömas med 4% av omsättningen eller maximalt 20 miljoner EUR , är det av yttersta vikt att alla företag försäkrar sig om de kan uppfylla reglerna och har de nödvändiga rutinerna på plats.

Källa: http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Använd schemaläggning av rapporter för att spara tid

Som de flesta Dynamics NAV-användare redan vet, kan rapporter ta mycket lång tid att köra beroende på antalet transaktioner, ingående kunder eller leverantörer. Att vänta på en rapport ska köra färdigt kan vara ganska störande när du försöker också få andra saker gjorda under hela dagen.

Från Dynamics NAV 2015 kan användarna välja att schemalägga rapporter så att dessa körs utan att låsa upp användarens inloggning samt vid behov köras då trycket på systemet är lägre. Det kan exempelvis vara att ta fram en komplett lagervärderingslista eller att köra månadens matchfakturering.

Pages