Befintliga kunder i företagets Digitala strategi

Remember the existing customers in the company's digital strategy

Much focus is now on bringing up the digital strategy of the corporate agenda. From being something that interested a few people at IT and marketing, the company's digital transformation becomes a strategic journey that the whole company needs to embrace to both win new customers and retain existing ones.

Digital Transformation is not just technology

Digital Transformation kastar om spelplanen. Det orsakar att företag behöver tänka om gällande hur man interagerar med sina kunder, partners och leverantörer samt hur man positionerar sig mot konkurrenterna på marknaden. Förändringen till det digitala slår igen i hur verksamheten drivs.
Ny digital teknik så som sociala medier, mobilitet och ögonblickliga analysfunktioner är en realitet för användare. Dessa innovationer används i stor utsträckning av konsumenter och medarbetare. Anställda har ofta bättre digitala lösningar hemma än de har på jobbet, och många kunder är mer tekniskt kunniga än försäljare som försöker sälja till dem.
Hela industrier kan även plötsligt ändras på grund av tillkomsten av ny teknik, så som Uber har gjort med den globala taxibranschen. Det är därför inte längre möjligt att förneka effekterna som digital teknik har på innovationshastigheten för organisationer. Företag behöver skaffa en digital strategi med vilken de vill anta digital teknik och att kliva in i den digitala eran.

Digital strategi är inte bara marknadsföring

I den digitala strategin bestäms hur företaget ska synas digitalt. Vilka plattformar och digitala medier (hemsida, egenutvecklade appar, facebook, linkedin, etc.) ska användas och vad ska dessa användas till. Vem är personerna som söker information eller som vill interagera med företaget.

Den digitala strategin bör inte stanna vid marknadsföring.
I dagens klimat där transparens och valfrihet är mantran, är det viktigare än någonsin att den bild som förmedlas av företaget bibehålls och förstärks efter att försäljningen är genomförd. Sätt er in i hur kunden ser på affären från första inblicken i företaget till dess att den som nöjd kund är referens vid kommande försäljningar. Det blir då tydligt att ett konsekvent digitalt bemötande som ger kunden en känsla av att vara i kontroll är en nyckelfaktor för hur den digitala strategin ska utformas.

Digital strategi är inte det samma som en IT strategi

En vanlig förväxling är att likställa företagets IT strategi med en Digital strategi. Även om de ofta berör överlappande områden finns viktiga skillnader.

IT strategin utformas ofta från tekniksidan för att understöda företagets affärsprocesser över tiden. Den digitala strategin blir även en fråga om att utforma exempelvis företagets erbjudande och leveransprocesser så att alla intressenter upplever processen effektiv, nyttig och professionell.

Låt affärssystemet driva den digitala transformationen

En bra plattform för att driva den digitala transformationen är företagets affärssystem. Genom att låta affärssystemet dokumentera alla aspekter på affären och bestämma regelverket för denna etableras en sanning.

Låt affärssystemet bli verktyget för att bygga bort odokumenterade lösningar, manuella rutiner eller överlappande system som kräver dubbelarbete. Ett modernt affärssystem har stöd för att möjliggöra interaktion med externa intressenter via olika medier.

Gör affärsprocesser lättillgängliga för kunder

Gör det enkelt för kunden att göra affärer med dig. Förutom att tydligt beskriva erbjudandet så bör det också vara lika enkelt för kunden att lägga beställning, följa projekt/leverans, följa upp fakturor etc. Om dina kunder efterfrågar statistik ska det givetvis vara enkelt för dem att komma åt detta när som helst, utan att det krävs extra arbete.

Effekt arbetar med att effektivisera företag med hjälp av affärsstödjande IT. Vi levererar affärslösningar baserade på affärssystem, kundportaler och interaktiva analysverktyg. Kontakta oss gärna om du vill diskutera er digitala strategi eller söker information om verktyg för er digitala transformation.

Share this post

About Effekt

We work as experts in business related IT systems. Through the effective use of Microsoft Dynamics NAV, BI from Qlik and Drupal we create modern ERP systems that have your customers in focus. Since our birth in 1997, we have conducted over a thousand projects with more than 100 customers.

Do you want to know more?

Enter your details below and we will contact you.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.